ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อได้ใน อีเมล์ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ กรุณาแจ้งการชำระเงิน หน้าแจ้งชำระเงิน หลังจากที่ท่านชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว

การชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในช่องทางที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร หรือ ใช้บริการ Internet Banking ของแต่ละธนาคารที่คุณเลือก

ชำระเงินผ่าน ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ 536-232600-3 สุโขทัย ออมทรัพย์ นาง ศิรินุช บรรเจิดธนา และ/หรือ นายปฐวี บรรเจิดธนา
ธ.กรุงไทย 616-0-00668-1 สุโขทัย ออมทรัพย์ นาง ศิรินุช บรรเจิดธนา
ธ.กรุงไทย 616-0-06518-1 สุโขทัย ออมทรัพย์ บจ.เอส วี พลาซ่า สุโขทัย
ธ.ทหารไทย 355-2-31033-0 สุโขทัย ออมทรัพย์ นาง ศิรินุช บรรเจิดธนา
t
Scroll